CONDIȚII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI www.maris-medical.ro

Avant maris medical ca operator de date cu caracter personal, este preocupat în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează, implicit cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE  (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Avant Maris Medical SRL poate să prelucreaze datele dumneavoastră cu caracter personal.

În raport cu scopurile de mai sus enitatea noastră prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • nume, prenume, funcția, telefon și e-mail

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator/operatori asociați/ împuternicit ai operatorului și sunt comunicate numai următorilor destinatari: operatorului, persoanei vizate/reprezentanților legali ai acesteia, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală si alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.